3D签到墙
红包雨
投票
霸屏
摇一摇赛跑
抽奖
启动仪式
免费版
活动人数1000以内
基础功能全部免费
立即体验
 • 活动筹备
 • 活动报名
 • 邀请函
 • 扫码签到
 • 3D签到墙
 • ……
 • 趣味抽奖
 • 红包雨
 • 炫酷抽奖
 • 摇一摇拔河
 • 摇一摇赛跑
 • ……
 • 节目互动
 • 投票
 • 打赏献花
 • 图文霸屏
 • 弹幕/提问
 • ……
年会包
年会专享价999元/场
原价3000元/场
暂未开售
 • 特权一
 • 个性玩法
 • 摇一摇自定义
 • 大屏幕自定义
 • 签到墙自定义
 • 特权二
 • 高级功能
 • 签到分组分桌
 • 图片直播
 • 高级弹幕
 • 特权三
 • 特色皮肤
 • 节日素材
 • 精选背景
 • 酷炫动效
 • 预约
 • 666元
 • 777元
 • 888元
 • 999元
 • 12.12
 • 12.20
 • 12.31
 • 01.15
 • 01.31
 • 02.12

预约购买

精彩案例

阿里HR年会

挖财集团年会

年会玩法
年会价格
年会资料
top

预约成功

扫码加入群聊,领取活动方案

点击空白处关闭视频